Septimiu Albini

Imobil cu funcțiuni mixte S+P+2E+2R

Structura de rezistență a fost realizată  din diafragme de b.a, planșee dală+stâlpi b.a

supraf. de peste 3500 mp construiți

Share: